Güneş enerjisi sistemleri, günümüz enerji santralleri arasında güneş enerji santrali bakım maliyetleri diğer enerji santral tiplerine göre en az olan santrallerdir. Fabrikalar, lojistik firmaları ve depolar gibi çatı kullanımına sahip binalar için, çatıda üretilecek olan elektriğin neredeyse hiçbir kayba uğramadan elektriği iletiyor olması, kullanılan enerjinin kalitesini yükseltmekle birlikte işletme sahiplerinin ödemekte oldukları yüksek elektrik bedellerinin önüne geçebilmektedir. Bunun için kurulacak olan güneş enerji sisteminin tasarımı, kullanılan malzemenin kalitesi, güneş enerjisi santral kurulumu yapacak güneş enerjisi firması nın tecrübesi ve yapılacak taahhüt ile ilgili firmanın güvenilirliği, finansal gücü ve işi bitirebilme kabiliyeti de önemli bir yer tutmaktadır.

1000 m2’lik bir çatı alanında, yaklaşık 160 kW gibi kurulu güçleri elde etmek mümkündür. Ülkemizdeki ortalama güneşlenme saatlerine göre, 240 bin ila 260 bin kWh enerji elde etmek mümkündür. Bunun finansal getirisi ise yıllık ortalama $34 bin mertebesindedir. Yani 1000 m2’lik çatısı olan bir işletme için; çatının yönü ve statik uygunluğu sağlandığı takdirde, yılda ortalama $34 bin gelir elde etmesi mümkündür. İşletmesinde bu miktarda elektrik tüketimi olmayan yatırımcılar için de, üretilen elektriğin devlet garantisi ile 10 yıl boyunca şebekeye satılması da mümkündür.