FAYDALI BİLGİLER

RADYAL ALUMİNYUM RADYATÖR, ısıtma sistemlerinde tesisat esaslarının belirlendiği standartlara ve montaj kılavuzunda belirtilen esaslara uyularak konusunda uzman, alüminyum radyatörde tecrübeli kişilerce monte edilip işletmeye alınmalıdır.

Radyatörleri tesisata monte etmeden önce, ısıtma cihazı ile birlikte tesisatın bütünü içinde herhangi bir inşaat artığı veya kimyasal madde olmadığından emin olmak için gerekli kontrol ve temizlikleri yapınız veya yaptırınız. Isıtma cihazında veya tesisatta bulunan artıklar veya kimyasal maddeler, radyatörün su kanallarını tıkayabilir veya radyatörün su kanallarına zarar verebilir. Kimyasal maddelerin veya artıkların verebileceği zararlar garanti kapsamı dışındadır.

Radyatörlerde termostatlı vana kullanılması halinde eğer sirkülasyon pompanız kendi içinden by-pass’ lı değilse bir radyatörü normal vana ile bağlamak gerekir. Tüm radyatörlerin termostat vanalarının kapanması ile sistem normal vanalı bu radyatör üzerinden by-pass işlemini gerçekleştirir.

Su giriş basıncının 10 Bardan yüksek olduğu tesisatlarda basınç düşürücü kullanılması gerekir. Basınç düşürücü kullanılmamasından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.

Sistem elektrik kaçaklarına karşı mutlaka topraklanmış olmalıdır. Topraklamanın olmaması ürünü garanti kapsamı dışına çıkarır.

Radyatöre sıcak su giriş – çıkış bağlantılarının doğru olduğunu kontrol ediniz. Tesisat kurallarına uygun olmayan bağlantı şekilleri radyatörünüzün çalışmasını engeller.

Radyatörünüzü naylon ambalajından çıkartmadan monte ediniz. Koruyucu naylonu, tüm tadilat ve boya işlemleri bittikten sonra kullanımdan önce çıkartınız. (Koruyucu naylon üzerindeyken ilk devreye alma çalıştırması yapılabilir.)

RADYAL radyatörler, konsollar yardımıyla duvara kolayca monte edilir. Radyatör vana bağlantıları G 1/2″ ‘dir. Kullanılacak radyatör vanaları krom veya nikel kaplı olmalıdır. Montaj için gerekli tüm elemanlar ambalajın içindedir.

Konsolları duvara monte etmek için gerekli delikleri delik eksen ölçülerine göre markalayıp deliniz.

Plastik dubelleri duvara monte ettikten sonra konsolları vidalar vasıtasıyla duvara sabitleyiniz.

Konsollara, plastik klipsleri takınız​

MONTAJ ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Radyatörleri, arkasındaki askı elemanları vasıtasıyla konsolların üzerine yerleştiriniz.

Radyatörü, konsola yerleştirdikten sonra, terazide olup olmadığına dikkat ediniz. Radyatörde eğim olduğu taktirde bazı dilimler ısınmayarak radyatörün tam verimle çalışmasına engel olacaktır.

RADYAL radyatörleri ile alttan giriş çıkışlı özel ventilli bağlantı imkanı, siparişle birlikte yönlerinin bildirilmesi halinde mümkündür. Bu bağlantıda yön tıkacı imalat esnasında monte edilir. Bu bağlantı şeklinde sıcak su girişinin dış taraftan, soğuk su çıkışının ise iç taraftan yapılmasına dikkat edilmelidir. Aksi halde radyatörün sadece ilk 4 dilimi ısınır.

Yön tıkacının kullanılacağı diğer bir bağlantı şekli, alt karşıt uç bağlantısıdır. Yön tıkacının konulacağı radyatör dilim aralıkları kataloğun Bağlantı Şekilleri sayfasında belirtilmiştir.

İŞLETMEYE ALMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sisteminizde kesinlikle (ısıtma sistemini test etmek için olsa dahi) KUYU SUYU KULLANMAYINIZ. Kuyu suyu kullanımı, sertliği 25 Fr dan yüksek sular, PH değeri (6,5 – 8) aralığının dışındaki (asidik veya bazik karakterli) sular ürünü garanti kapsamından çıkarır.

Montaj tamamlandıktan sonra tesisata ilk su dolumunu yapıp, 5 dakikalık su çevriminden sonra suyun tamamını boşaltarak tesisattaki tüm inşaat ve tesisat artıklarının çıktığından emin olunuz.

İkinci olarak tesisata doldurulan suya RADYAL’in size verdiği ve özel olarak geliştirilmiş kimyasal R-24 inhibitörü koymayı unutmayınız. Bu kimyasal, uygun su ile beraber radyatörü sorunsuz bir şekilde yıllarca kullanmanızı sağlayacaktır.

Tesisata su doldurarak radyatörleri ısıtınız , radyötör köşesinde bulunan purjör vasıtasıyla radyatörlerin havasını alınız. Hava alma işlemini sonraki birkaç ısıtmada tekrarlayınız. Radyatörden su akarmış gibi sesler geliyorsa içerisinde hava kalmıştır. Bu durumda hava alma işlemini tekrarlayınız.

SİSTEM SUYUNU, MECBUR KALMADIKÇA BOŞALTMAYINIZ. 100 m2 bir dairede 5 lt sudan fazlası değişirse sisteme ek kimyasal R-24 inhibitörü konulması gerekir.

Sisteme su ilavesi yapıldığında veya tamamen değiştirildiğinde mutlaka kimyasal R24 inhibitörü eklenmelidir. Sistemde inhibitörün olmaması sonucu ortaya çıkabilecek korozyon etkilerinin ürüne verebileceği hasarlar garanti kapsamı dışındadır. (Su değişimi veya ilave yapmadan önce R-24’ü mutlaka RADYAL’den isteyiniz.)​ RADYAL’in yazılı olarak onaylamadığı hiçbir kimyasal maddeyi (inhibitör, antifiriz, pH düzenleyici, kireç ve bakteri önleyici, radyatör verimini artırdığı iddia edilen kimyasallar vb. maddeler) tesisat sistemine eklemeyiniz. Aksi halde radyatörler garanti kapsamı dışına çıkar.

Sistem (veya kombi) filtresi, belli aralıklarla kontrol edilmeli ve tıkanıklık varsa temizlenmelidir. Eğer filtre tıkalı olursa radyatörlerde yeterli miktarda su sirkülasyonu olmayacağından verim düşecektir.

Tesisat suyunun donmaması için gerekli tedbirleri alınız. Suyun donması radyatöre zarar verir ve suyun donması sonucu oluşan tahribat garanti kapsamı dışındadır.

Radyatörünüzü kesinlikle sert ve iz bırakan temizleme maddeleriyle temizlemeyiniz. Herhangi bir çamaşır suyu , tuz ruhu vb. kimyasal madde kullanmayınız, nemli ve yumuşak bez kullanarak temizleyiniz. Kimyasal ve aşındırıcı maddeler, radyatör üzerindeki boya veya eloksal tabakasına zarar verir. Bu şekilde oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.